Brug is bedreiging voor natuur en open landschap

  • Nieuws
  • Brug is bedreiging voor natuur en open landschap
woensdag 10 juli 2019

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Stichting Het Huys ten Donck zien niets in een oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. Het vormt een bedreiging voor de aanwezige natuur en erfgoed, “en daar hebben we in deze drukbevolkte provincie al zo weinig van”, merkt Ninouk Vermeer, regiohoofd Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap, op. Zuid-Holland moet werk maken van de schaarse natuur die er is!

Een oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard vormt een bedreiging voor het schaarse groen in onze drukke provincie.
Ninouk Vermeer, regiohoofd Veenweiden Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

We zien uiteraard het belang van economische ontwikkelingen en zijn zeker niet op voorhand tegen elke infrastructurele aanpassing. Maar in dit geval is de binnenstedelijke variant die eveneens op tafel ligt een veel betere keuze.

Bijzondere natuur mag niet verloren gaan

Met een brug of tunnel over de Nieuwe Maas gaat er zóveel moois verloren. Neem De Zaag, een natuureiland met bijzondere planten en dieren. “De Zaag is één van de weinige plekken in deze drukke omgeving waar je nog echt kunt genieten van rust. Het is er zo stil dat je tijdens een wandeling de vogels hoort fluiten en je kunt er de bever misschien zelfs zien rondzwemmen. Heel bijzonder.” 

Metamorfose

De Zaag onderging de afgelopen jaren een metamorfose door het koppelen van natuurontwikkeling aan de waterveiligheid van één van de belangrijkste rivieren van Nederland. Er zijn nieuwe wandelpaden aangelegd, bruggetjes geplaatst en picknickplekken gerealiseerd. Om vogels beter te spotten staat er een vogelkijkscherm. Pronkstuk is de veertien meter hoge beverbrug, een uitkijktoren (in de vorm van een beverburcht) die uitzicht biedt op het natuurgebied én de skyline van Rotterdam. 

Getijdengebied 

Ook zijn de geulen gegraven en uitgediept waardoor de werking van eb en vloed op De Zaag sterker is geworden en er meer waterberging plaats kan vinden. Gezien de klimaatverandering is dit geen luxe maar bittere noodzaak. Natuurontwikkeling is goed voor de biodiversiteit. Zo groeien er zeldzame zomerklokjes en komt de bever regelmatig op bezoek. Kortom: het is een uniek getijdengebied waar je zuinig op moet zijn. Een oeververbinding zal de natuurbeleving hier ernstig aantasten. 

De achterliggende polder tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel is eveneens erg waardevol. “In het voorjaar broeden hier talloze weidevogels zoals grutto en kievit. Met een brug en bijbehorende weg die deze polder zal doorkruisen, ben je dit agrarisch weidegebied en al die weidevogels in één keer kwijt.” 

Laatste stukjes groen

Aan de andere kant van het water is de impact van een brug eveneens groot. Zo loopt de verbinding vlak langs Het Huys ten Donck, een meer dan 400 jaar oude buitenplaats in Ridderkerk. De gehele buitenplaats - inclusief het prachtige hoofdgebouw Het Huys ten Donck, de bijgebouwen, monumentale tuinornamenten en het in Engelse stijl aangelegde Landschapspark - was als een van de eerste in Nederland aangemerkt als Rijksmonument.

Aan weerszijden van de buitenplaats liggen de Donckse Velden: voormalige agrarische gronden die zijn omgevormd tot natuur- en recreatiegebieden. Buitendijks ligt op de buitenplaats een van de drie laatse grienden in Europa die nog aan natuurlijke getijden onderhevig zijn, de Donckse Grienden, waar uitzonderlijke flora en fauna leven. “Het gaat om de laatste aaneengesloten stukjes groen in deze omgeving, en de enige oorspronkelijke buitenplaats in de gehele regio”, weet Catharina Groeninx van Zoelen, bewoonster en directeur Stichting Het Huys ten Donck. De rest van IJsselmonde is volgebouwd of figuurlijk dichtgeslibd met wegen en bedrijventerreinen.

Ze waarschuwt dat het ongerepte karakter en gehele beleving van de buitenplaats maar vooral de leefbaarheid van de omgeving verdwijnt met een brug en bijbehorende weg. “De rust en het weidse open landschap zal onherstelbaar worden vernietigd. Dat zou eeuwig zonde zijn. Wij doen al zoveel jaren ons uiterste best om de buitenplaats en de omliggende Donckse Velden, dat wij als onderdeel van het geheel zien, te beschermen en ook toekomstbestendig en steeds aantrekkelijker voor bezoekers te maken. Als er dan op een paar honderd meter een drukke weg langs loopt, lukt dat niet meer. Want met zo’n weg komt ook de bedrijvigheid en is deze laatste rustige plek voorgoed verdwenen.”

Hoewel er een rivier tussen ligt, zijn de Donckse Velden en De Zaag ecologisch en historisch gezien aan elkaar verbonden. Catharina: "De Zaag hoorde vroeger bij het landgoed en is door de eeuwen heen met de stroom naar de overkant geduwd.” Vermeer: “Het gaat om ‘stapstenen’ die je moet zien te behouden. Niet alleen voor de biodiversiteit, maar ook om dit verstedelijkte gebied leefbaar te houden voor de mensen die hier wonen. Die hebben rust en ruimte nodig. Dat vinden ze in deze gebieden. We doen er dan ook alles aan om ze te beschermen. En daarom trekken we samen op.” 

Blijf op de hoogte

We pleiten ervoor om niet te kiezen voor de Oost- Oost variant maar voor een binnenstedelijke oplossing. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap trekt in dit dossier onder andere samen op met Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Stichting Het Huys ten Donck, Stichting Groene Hart, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en Vastgoed Bolnes. Wil je op de hoogte blijven, of heb je zelf een mening over deze oeververbinding? Reageer op onze Facebookpagina.
 Volg het nieuws op Facebook

Een oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard vormt een bedreiging voor het schaarse groen in onze drukke provincie.
Ninouk Vermeer, regiohoofd Veenweiden Stichting Het Zuid-Hollands Landschap