Openstellen loterijmarkt funest voor goede doelen

Foto: Nico van Kappel - ijsvogel Foto: Nico van Kappel
  • Nieuws
  • Openstellen loterijmarkt funest voor goede doelen
zaterdag 11 juni 2016

Met het voorgenomen besluit om de loterijmarkt voor buitenlandse ondernemers open te stellen, breekt het kabinet een belangrijke eerder gedane belofte: Die belofte had als uitgangspunt dat de loterijenmarkt geleidelijk aan omgevormd zou worden. Dat zou bestaande loterijen de kans geven mee te bewegen en te anticiperen op de nieuwe marktsituatie. Het gevolg van het nu voorgenomen besluit van het kabinet, het openstellen van de markt voor ook buitenlandse loterijen, non-profit èn commercieel, bedreigt het werk van de Goede doelen organisaties.

Foto: Nico van Kappel - ijsvogel Foto: Nico van Kappel

LandschappenNL kan dankzij de genereuze bijdrage van de Postcode Loterij, twintig provinciale organisaties ondersteunen die zich lokaal inzetten voor de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie. Met de hulp van ruim 75.000 vrijwilligers, en dankzij de steun van ruim 300.000 leden/donateurs. Het nadelige effect van het abrupt openstellen van de loterijmarkt zal negatieve maatschappelijke gevolgen hebben: de samenleving ontvangt in het huidige loterijstelsel de helft van de opbrengsten via goede doelen. Het is zeer de vraag of die afdracht ook voor de nieuwe buitenlandse loterijen zal gelden.

Openstelling loterijmarkt

De versnelde openstelling van de loterijmarkt voor ook buitenlandse (commerciële) loterijen leidt tot afbreuk van het zorgvuldig opgebouwde Loterijenstelsel en het belang daarvan voor de Nederlands samenleving. Loterijen zijn fondsenwervers, die horen niet in de sfeer en beperkingen van risicovolle kansspelen zoals weddenschappen, casino’s en speelautomaten.
Openstelling van de loterijmarkt voor buitenlandse aanbieders betekent immers dat een deel van de opbrengsten naar het buitenland zal vloeien. En daarmee dus niet beschikbaar zal zijn voor maatschappelijke doeleinden, en al helemaal niet (meer) in Nederland.

Dringend beroep

LandschappenNL doet dan ook een dringend een beroep op het huidige kabinet om zich nogmaals te beraden, en daarbij nadrukkelijk de verstrekkende nadelige gevolgen van dit voornemen voor maatschappelijke goede doelen mee te wegen.

Natuurmonumenten, Rijksmuseum en Prins Bernard Cultuurfonds trokken ook aan de bel en schreven een opiniestuk in het Financieel Dagblad.

Lees verder