Opknapbeurt voor Landschap Leeuwenhorst

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers
  • Nieuws
  • Opknapbeurt voor Landschap Leeuwenhorst
donderdag 4 februari 2016

In het Leeuwenhorstbos bij Noordwijkerhout is het Zuid-Hollands Landschap volop aan het werk om het landgoed haar allure terug te geven. De werkzaamheden vinden vooral plaats bij de Koepelberg en de Spiegelvijver. Bezoekers kunnen hier tijdelijk overlast van ervaren.

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers

Beleving historisch landgoed

Vanaf de Koepelberg, de uitzichtheuvel aan het einde van de vijver, is straks weer vrij zicht op het landhuis. De Spiegelvijver krijgt meer dieptewerking en versterkt zo het Engelse landschapskarakter, wat in lijn is met het oorspronkelijke ontwerp van 200 jaar geleden.

Niet alleen de bezoeker zal dit deel van het landgoed anders beleven, ook voor dieren hebben de aanpassingen een positief effect. IJsvogels houden bijvoorbeeld van schoon water, zodat ze makkelijker kunnen jagen.

 Wat voor werkzaamheden vinden er plaats?

  • Vijvers en watergangen worden uitgebaggerd en verdiept
  • Oeverlijnen worden hersteld
  • Begroeiing rond de Spiegelvijver wordt opgeschoond
  • Begroeiing op de Koepelberg wordt opgeschoond; nieuwe beplanting wordt aangebracht
  • Paden worden opgeknapt en er komen nieuwe banken en picknicksets bij

Het herstelplan is in samenspraak met bezoekers, omwonenden, vrijwilligers en betrokken gemeenten en natuurorganisaties tot stand gekomen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege dit jaar afgerond.

Bekijk het gebied