Oranjebuitenpolder ontwikkelt zich tot vogeloase

Foto: Rogier Mos Foto: Rogier Mos
  • Nieuws
  • Oranjebuitenpolder ontwikkelt zich tot vogeloase
donderdag 29 september 2016

Het Zuid-Hollands Landschap beheert de Oranjebuitenpolder sinds een paar jaar op een extensievere manier. Een terrein van 7 hectare, midden in een intensief agrarisch gebruikt gebied tussen Hoek van Holland en Maassluis, ontwikkelt zich langzaam tot een oase voor vogels. Door het uitgevoerde veelzijdig beheer van het Zuid-Hollands Landschap samen met de pachter zijn afgelopen voorjaar meerdere bijzondere vogelsoorten gesignaleerd.

Foto: Rogier Mos Foto: Rogier Mos
Het beheren van een extensief waardevol weidegebied in een intensief gebruikte polder is van groot belang.
Arjan van den Heuvel - Regiohoofd Kuststreek bij het Zuid-Hollands Landschap

In dit voor publiek afgesloten terrein heeft de grutto afgelopen voorjaar een aantal jongen grootgebracht. Diverse keren zijn veldleeuweriken waargenomen en is de bergeend gespot met meerdere jongen. "Al met al reden voor blijdschap. Kleine gebieden zoals de Oranjebuitenpolder maken wel degelijk het verschil," vertelt Arjan van den Heuvel, Regiohoofd Kuststreek van het Zuid-Hollands Landschap enthousiast.

Met z’n allen van 6 naar 10 procent beschermde natuur

Het Zuid-Hollands Landschap zet zich juist ook hierom in voor meer beschermde natuur in onze overvolle provincie. Om dit doel te bereiken hebben we een speciale campagne gelanceerd: van 6 naar 10 procent. Juist een gebied als de Oranjebuitenpolder onderstreept het belang en de meerwaarde van beschermde natuur.

Beheer

Boswachter Fred Spreen is maar wat trots op 'zijn' resultaten. Samen met de pachter is hij verantwoordelijk voor het beheer van de Oranjebuitenpolder. De pachter heeft na het broedseizoen gemaaid en het gras afgevoerd. Tot oktober kunnen schapen het terrein begrazen. De resultaten van het beheer van afgelopen seizoen, geven goede hoop voor de toekomst. Volgend voorjaar ontvangt het Zuid-Hollands Landschap graag weer en meer gevleugelde gasten in de Oranjebuitenpolder.

Oranjeplassen

Een deel van de Oranjebuitenpolder, de Oranjeplassen, is deels toegankelijk voor bezoekers en ingericht voor recreatie. Rondom de Oranjeplassen liggen fietspaden en kun je er wandelen. Vanaf de Schenkeldijk, de Oranjedijk en de Deltadijk heb je een wijds uitzicht over dit waterland. Je kunt er zwemmen en liefhebbers van bloemen en planten kunnen hier hun hart ophalen.

Zelf een kijkje nemen?

Het beheren van een extensief waardevol weidegebied in een intensief gebruikte polder is van groot belang.
Arjan van den Heuvel - Regiohoofd Kuststreek bij het Zuid-Hollands Landschap