Nieuws

Krijgt de bouwsector toch vrij spel aan onze kust? Grootschalige projecten in onder meer Schagen, Noordwijk en aan de Brouwersdam lijken te bevestigen dat het beschermen van het kustlandschap ondergeschikt is aan nieuwe bebouwing. Acht natuur- en milieuorganisaties vragen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om eerder gemaakte afspraken uit het Kustpact te respecteren. In het Kustpact staat waar wel, waar geen, en waar onder voorwaarden ruimte is voor nieuwe (recreatieve) bebouwing. Volgens de organisaties zijn nieuwe bouwplannen in strijd met de afspraken.
Het tv-programma De Monitor zond maandag 7 september de aflevering 'Van wie is de natuur?' uit. Daarin geeft een groot aantal boswachters en boa’s aan dat de overlast door bezoekers in natuurgebieden toegenomen is. Sinds de corona-uitbraak vinden steeds meer mensen de weg naar buiten: naar natuurgebieden dicht bij huis. Boswachters van het Zuid-Hollands Landschap zijn blij dat natuurgebieden goed bezocht worden, maar mensen moeten zich wel houden aan de regels die in onze gebieden gelden.
Het Zuid-Hollands Landschap werkt samen met de provincie Utrecht hard aan het behoud en herstel van het Natura 2000-gebied Zouweboezem. In 2019 heeft de provincie Utrecht voor dit unieke moerasgebied een Natura 2000-beheerplan vastgesteld. Onderdeel van dit plan is een hele set maatregelen om het leefgebied van bedreigde moerasvogels (purperreiger, zwarte stern, porseleinhoen) en zeldzame waterdieren (zoals de kenmerkende grote modderkruiper) in 6 jaar te versterken.
Natura 2000-gebied Zouweboezem in de Vijfheerenlanden is 60 rieteilandjes rijker. Van oudsher is dit moeras een toplocatie voor moerasvogels, zoals de grote karekiet en de zwarte stern. De grote karekiet is hier helaas als broedvogel verdwenen. De bedreigde zwarte stern weet zich hier met veel kunst- en vliegwerk te handhaven. Met een serie van maatregelen, waaronder de aanleg van rieteilandjes in ondiep water, willen we het leefgebied van beide soorten een stevige impuls geven!
Het Zuid-Hollands Landschap houdt het voetveer naar natuureiland Sophiapolder voorlopig nog uit de vaart. Ondanks de verdere versoepeling van de maatregelen die de overheid 24 juni bekendmaakte, zien wij onvoldoende mogelijkheden om bezoekers op een verantwoorde manier, binnen de richtlijnen van het RIVM, naar het natuureiland te brengen.
donderdag 25 juni
Column: Statige dame
Mirjam Eikelenboom is boswachter van het Zuid-Hollands Landschap en werkzaam in de regio Eilanden. Regelmatig laat een van onze boswachters op onze website zijn of haar licht schijnen over de Zuid-Hollandse natuur.
Na maanden van stilte opent Bezoekerscentrum Tenellaplas binnenkort weer haar deuren voor bezoekers. Wij zijn als beheerder blij dat het weer kan. Vanaf zaterdag 4 juli is het bezoekerscentrum in Rockanje elk weekend geopend van 10.00 - 16.30 uur.
De initiatiefnemers van het plan ‘Natuur in de Bonnenpolder’, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland, zijn verheugd dat het college van B&W van Rotterdam op 2 juni 2020 het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn diverse initiatieven voor de Bonnenpolder en Oranjebuitenpolder in Hoek van Holland opgenomen. Met dit besluit is het plan om de Bonnenpolder voor de toekomst te behouden als open polder én meer natuur in de provincie Zuid-Holland weer een stap dichterbij.
Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de impact van het coronavirus op wandelen. Welke regels gelden er op dit moment?
Lieke Kragt is boswachter van het Zuid-Hollands Landschap en werkzaam in de regio Kuststreek en Veenweiden. Regelmatig laat een van onze boswachters op onze website zijn of haar licht schijnen over de Zuid-Hollandse natuur.
Het langverwachte advies van de Commissie Remkes biedt een realistische uitweg uit de stikstofimpasse en geeft uitzicht op daadwerkelijk natuurherstel. Dat concluderen Natuurmonumenten en LandschappenNL vandaag in reactie op het lange termijn advies voor het stikstofbeleid.