Nieuws

Tijdens de uitzending van ‘De Wereld Draait Door’ is de uitslag van de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland bekend gemaakt. Nationaal Park Hollandse Duinen is één van de winnaars. “Natuurlijk zijn we ongelofelijk trots,” zegt Georgette Leltz, initiatiefnemer van Dunea, “zeker als je bedenkt dat ons park pas net is opgericht. Het feit dat we ons voor het eerst aan heel Nederland hebben gepresenteerd, voelde al als een grote overwinning. En deze uitslag is het bewijs dat we helemaal op de goede weg zijn.”
Wist u dat Zuid-Holland de minst beschermde natuur heeft? Slechts 6%, terwijl het gemiddelde in Nederland op 12% ligt. Het Zuid-Hollands Landschap zet zich daarom in om meer lokale natuur veilig te stellen. We willen de beschermde natuur in onze provincie uitbreiden naar 10% en daarvoor hebben we nu een unieke kans! Samen met u en onze andere donateurs kunnen we het bijzondere natuurgebied Luistenbuul redden.
Het Zuid-Hollands Landschap beheert de Oranjebuitenpolder sinds een paar jaar op een extensievere manier. Een terrein van 7 hectare, midden in een intensief agrarisch gebruikt gebied tussen Hoek van Holland en Maassluis, ontwikkelt zich langzaam tot een oase voor vogels. Door het uitgevoerde veelzijdig beheer van het Zuid-Hollands Landschap samen met de pachter zijn afgelopen voorjaar meerdere bijzondere vogelsoorten gesignaleerd.
Ruim 1200 Zuid-Hollanders deden mee aan een onderzoek naar de beleving van landschap, natuur en erfgoed in Zuid-Holland. Respondenten gaven aan dat zij landschap en natuur in hun omgeving waarderen, ervan genieten en het graag willen bewaren voor toekomstige generaties.
dinsdag 20 september
De Zandmotor na vijf jaar
Meer dan twintig miljoen kuub zand werd er in 2011 opgespoten voor de Zuid-Hollandse kust tussen Ter Heijde en Kijkduin: de Zandmotor werd aangelegd. De Zandmotor is een project van Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. Er zijn talloze organisaties, bedrijven en universiteiten bij betrokken. Het Zuid-Hollands Landschap draagt er zorg voor het natuurbeheer. Op 14 en 15 september 2016 werd er tijdens een conferentie de balans na vijf jaar opgemaakt.
Het Zuid-Hollands Landschap zet zich in voor de oprichting van een nieuw Nationaal Park, samen met een brede coalitie van partijen (terreinbeheerders, gemeenten, landgoedeigenaren, ondernemers, marketingbureaus, etc.). De plannen hiervoor zijn op 15 september ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.
Met het voorgenomen besluit om de loterijmarkt voor buitenlandse ondernemers open te stellen, breekt het kabinet een belangrijke eerder gedane belofte: Die belofte had als uitgangspunt dat de loterijenmarkt geleidelijk aan omgevormd zou worden. Dat zou bestaande loterijen de kans geven mee te bewegen en te anticiperen op de nieuwe marktsituatie. Het gevolg van het nu voorgenomen besluit van het kabinet, het openstellen van de markt voor ook buitenlandse loterijen, non-profit èn commercieel, bedreigt het werk van de Goede doelen organisaties.
De molenaars en vrijwilligers van Boezemmolen No. 6 hebben een succesvolle inzamelingsactie gehouden voor een nieuw scheprad. Ze lieten de molen 24 uur achter elkaar draaien, waarbij iedere draaiminuut gesponsord kon worden. Dit heeft in totaal 5.625 euro opgeleverd. Samen met de opbrengst van de textielinzamelingsactie van Sympany is het geld voor het scheprad bijeen. Bedankt voor alle steun en donaties!
Het Zuid-Hollands Landschap heeft begin maart tijdens een openbare veiling ruim vijf hectare rietland aangekocht in het Natura 2000-gebied de Zouweboezem nabij Ameide. De voormalige productie-rietvelden voegen we toe aan de bestaande natuur die we daar al in bezit hebben. De aankoop is gefinancierd met donaties en erfenissen van onze 50.000 Beschermers.
Het Zuid-Hollands Landschap heeft het weidevogelgebied in de Krimpenerwaard met drie hectare vergroot. In ruil voor financiële steun bij deze aankoop kan een bedrijf uit Lisse uitbreiden op voormalige grond van het Zuid-Hollands Landschap.
In het Leeuwenhorstbos bij Noordwijkerhout is het Zuid-Hollands Landschap volop aan het werk om het landgoed haar allure terug te geven. De werkzaamheden vinden vooral plaats bij de Koepelberg en de Spiegelvijver. Bezoekers kunnen hier tijdelijk overlast van ervaren.