Uitbreiding polder De Nesse

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers
  • Nieuws
  • Uitbreiding polder De Nesse
donderdag 15 januari 2015

Het Zuid-Hollands Landschap heeft in polder De Nesse bij Ouderkerk aan den IJssel twee graslandpercelen van in totaal 2,2 hectare verworven. Het zijn ontbrekende schakels in de polder die al grotendeels in ons bezit is.

“Polder De Nesse is nu al een weidevogelrijke polder”, weet Warner Reinink, Regiohoofd Veenweiden bij het Zuid-Hollands Landschap. “Uit een broedvogelinventarisatie in 2014 is gebleken dat de weidevogelstand, in tegenstelling tot de landelijke trend, niet verder achteruit gaat. Het aantal broedparen grutto neemt zelfs weer wat toe.”

Foto: Marcel van Kammen

De aankoop van de nieuwe percelen zal de weidevogels zeker ten goede komen. “We kunnen het beheer nu nog beter op de weidevogels afstemmen. Als er tijdens het broedseizoen niet meer gemaaid wordt, wordt voorkomen dat eieren stuk gaan en kuikens sterven. Rust is voor deze vogels heel belangrijk.”

Natuur veiligstellen

Grotere aaneengesloten natuurgebieden maken daarnaast het beheer minder kostbaar. Zeker in een tijd van overheidsbezuinigingen op ‘natuur’ is dit van groot belang. “Reinink: “De twee percelen hebben we gefinancierd uit een onlangs gesticht Aankoopfonds. In dit fonds zit geld van mensen die een legaat of erfenis aan onze stichting hebben nagelaten. We zijn heel blij dat we de natuur in de Krimpenerwaard mede hierdoor kunnen veiligstellen.”

Herinrichting

De verwerving van de percelen komt net op tijd. In 2015 staat een herinrichting van de polder gepland. Reinink: “Het gebied krijgt een waterpeil dat volledig wordt afgestemd op de wensen van weidevogels. Het is dan gewenst dat alle percelen een natuurdoelstelling hebben. Dit is overigens nog niet helemaal het geval. Het Zuid-Hollands Landschap zal in de toekomst proberen de resterende percelen te verwerven zodat de rijke veenweidennatuur optimaal kan floreren.”

Bekijk het gebied