Unieke kans voor meer natuur. Helpt u mee?

Foto: Dick Kerkhof Foto: Dick Kerkhof
  • Nieuws
  • Unieke kans voor meer natuur. Helpt u mee?
woensdag 26 oktober 2016

Wist u dat Zuid-Holland de minst beschermde natuur heeft? Slechts 6%, terwijl het gemiddelde in Nederland op 12% ligt. Het Zuid-Hollands Landschap zet zich daarom in om meer lokale natuur veilig te stellen. We willen de beschermde natuur in onze provincie uitbreiden naar 10% en daarvoor hebben we nu een unieke kans! Samen met u en onze andere donateurs kunnen we het bijzondere natuurgebied Luistenbuul redden.

Wat maakt Luistenbuul zo bijzonder?

Luistenbuul ligt in de Achthovense Uiterwaarden en grenst aan de rivier de Lek bij Lexmond (bekijk kaartje). Het gebied is een van de laatst overgebleven stroomdalgraslanden van Nederland. Stroomdalgrasland is alleen te vinden op zandige, droge oevers langs de rivier. Dat komt niet veel voor, want meestal bestaan onze rivieroevers uit klei. Door de unieke bodemsoort zijn er planten te vinden die bijna nergens anders voorkomen. 

Een écht unieke kans

We kunnen niet alleen Luistenbuul, maar ook de omliggende grond aankopen. Dat maakt deze kans écht uniek. Voorheen bestond de omliggende grond uit maisakkers. De bemesting daarvan zorgde ervoor dat de plantensoorten van Luistenbuul sterk werden bedreigd. In de afgelopen decennia zijn zelfs al verschillende plantensoorten verdwenen. Als het lukt de omliggende grond te kopen, kunnen we dit ook ontwikkelen tot stroomdalgrasland. Zo ontstaat nóg meer bijzondere natuur!

Kunt u straks genieten van extra natuur?

Het Zuid-Hollands Landschap wil ervoor zorgen dat zeldzame plantensoorten, zoals veldsalie en grote tijm weer kunnen floreren. Misschien zitten er nog wel zaden in de grond van plantensoorten die er nu niet meer zijn. Langs de rand van het gebied staan bovendien meidoornhagen die vol zitten met vogels, zoals de koekoek, fazant en grasmus. Luistenbuul kan straks dus een plaatje worden om naar te kijken. En u kunt ervan genieten via een prachtig struinpad dat langs de Lek loopt!

Het Zuid-Hollands Landschap heeft uw hulp nodig 

De kosten om Luistenbuul en de omliggende grond te kopen bedragen € 490.000,-. Daarvan komen we nog zeker € 150.000,- tekort. Steunt u ons, zodat we dit bijzondere gebied kunnen veiligstellen? Luistenbuul is een van de weinige stroomdalgraslanden in Nederland.

  • Als wij het niet beschermen, kan het gebied met zeldzame plantensoorten geheel verloren gaan.
  • We kunnen ook de omliggende grond kopen, waardoor we nóg meer stroomdalgrasland langs de Lek kunnen terugbrengen.
  • De grond is nu te koop. We kunnen deze prachtige kans niet aan ons voorbij laten gaan

Deze actie is afgelopen. Dankzij veel gulle gevers is het Zuid-Hollands Landschap eigenaar geworden van Luistenbuul. Daar zijn we alle donateurs heel dankbaar voor!