Over ons beheer

Foto: Susanne Kuijpers Foto: Susanne Kuijpers

Het Zuid-Hollands Landschap houdt bij het beheer altijd rekening met wilde bijen en andere insecten. Zo werken we in regio Eilanden bijvoorbeeld aan akkerbloemenbeheer. Op kleine akkers zaaien de medewerkers ongeschoond graan waar volop bloemenzaden inzitten. Bekijk het filmpje met boswachter Richard.

Door weitjes niet in een keer helemaal, maar gefaseerd en ook nog eens verschillend te maaien, blijven er ruige plekken over. Zo zijn er voor insecten altijd plekken waar ze voedsel kunnen vinden, kunnen schuilen en overwinteren. Ook bij de aanplant en het onderhoud van wilgen denken we aan de bijen. Wilgen bloeien heel vroeg in het voorjaar en zijn onontbeerlijk voor vroege wilde bijen zoals hommels.

Veenweiden

In het veenweidengebied maken regiohoofd Ninouk Vermeer en haar medewerkers de weilanden bloemrijker. “Op de juiste manier maaien en zorgen dat je het gemaaide plantenmateriaal ook afvoert. Zo worden de weilanden voedselarmer en daarmee rijker aan bloeiende planten. Dotterbloemen, echte koekoeksbloemen, ratelaars... dat soort planten houden van voedselarme grond en trekken veel bijen aan.”

Kuststreek

“Op de landgoederen”, aldus Arjan van den Heuvel, regiohoofd Kuststreek, “planten we bolgewassen en stinsenplanten die vroeg in het jaar voor nectar en stuifmeel zorgen. Belangrijk is ook de aanleg en inrichting van de Elfenbaan, een langgerekt natuurgebied tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. Dat gebied is, dankzij de goed beheerde ‘bloementuintjes’, voor bijen een mooie verbindingsroute tussen verschillende natuurgebieden.”
Terug naar het overzicht

We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de insectenstand niet verder afneemt. Het is een onmisbare schakel in ons ecosysteem en een bedreiging voor onze eigen voedselvoorziening.
Ninouk Vermeer, regiohoofd Veenweiden