Een gezonde toekomst voor het Staelduinse Bos

Het Staelduinse Bos is een prachtig stuk natuur in het Westland van 95 hectare, maar de vitaliteit gaat achteruit. Door gebiedsvreemde soorten, zoals de Canadese populier en Amerikaanse vogelkers, dreigt het bos dicht te groeien. Jonge bomen krijgen geen kans meer. Daarom gaan we aan de slag om het bos weer gezond te maken. Op diverse plekken verwijderen we exoten en planten we er inheemse soorten voor terug. Met deze aanpak kan het bos er weer jaren tegenaan!

Wat gaat er gebeuren?

Door Canadese populieren op diverse plekken te verwijderen creëren we open plekken en valt er meer licht op de bodem. Hierdoor kunnen jonge bomen en struiken zich beter ontwikkelen. Daarnaast planten we inheemse struiken en bomen aan die bijdragen aan een gezonde en voedzame bodem.

Sommige bomen langs de paden zijn bijna aan het einde van hun leven. We willen natuurlijk niet dat deze een gevaar kunnen vormen voor bezoekers door takuitval of door om te vallen. Deze oude bomen worden gesnoeid en waar nodig weggehaald. Zo kun je hier heerlijk en onbezorgd wandelen tussen de bomen.

Voor deze soorten gaan we o.a. aan de slag

Goed om te te weten

Enkele dikke, oude stammen blijven staan voor vleermuizen en uilen. Van takhout creëren we takkenrillen voor egels, woelmuizen en broedende vogels. Omgevallen stammen blijven liggen voor insecten en de groei van paddenstoelen. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd door een aannemer. Zodra de planning definitief is, maken we dat hier op deze pagina bekend.

Tijdens de uitvoering kunnen wandel- en fietspaden tijdelijk zijn afgesloten. Samen met de aannemer proberen we de overlast te beperken en vragen we je begrip.

Deze gebiedsvreemde soorten pakken we aan

Looptijd en toegankelijkheid

De werkzaamheden starten 12 februari zodat voor het broedseizoen, 15 maart 2024, de eerste fase klaar is. Tijdens de werkzaamheden zijn voor de veiligheid paden in het werkgebied (tussen de Oude Hooislag en Haakweg) afgesloten voor wandelaars. D’Oude Koestal en het fietspad blijft bereikbaar. We vragen uw begrip en medewerking om de afsluitingen ter plaatse te respecteren en tijdelijk alternatieve paden te kiezen.

Na de zomer gaan we de werkzaamheden uitbreiden naar het oostelijke deel van het bos. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2024 afgerond.

Op de hoogte blijven?

Deze pagina werken we regelmatig bij met het laatste nieuws. Volg ons op social media om geen enkele update te missen.

Klik hier
 • Uitbreiding van 15,5 hectare in de Achthovense Uiterwaarden

  In de Achthovense Uiterwaarden, gelegen in de Vijfheerenlanden, hebben we 15,5 hectare aangekocht. Goed voor wilde bijen, vlinders, kamsalamanders en talloze vogelsoorten. Veel dank aan alle Beschermers die dit mogelijk hebben gemaakt!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn onze plannen voor 2024

  Van het herstellen van open duinlandschap tot het bevorderen van bloeiend hooiland en van het in standhouden van een historisch landgoed tot het aankopen en ontwikkelen van nieuwe natuur. Het Zuid-Hollands Landschap is op allerlei…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vrijwilligerswerk

  Vind je het leuk om je in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor de natuur en het landschap in te zetten? Word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap.

  Lees verder

  Lees verder