Natuurherstel in de duinheide en bossen van Langeveld

Midden in het Natura-2000 gebied Kennemerland-Zuid liggen twee terreinen: de voormalige camping Bijl en het oude Dunea-terrein. Door de aankoop van deze gebieden krijgen we een unieke kans om de kwetsbare natuur van Het Langeveld te koesteren en uit te breiden. De flora en fauna in deze regio zijn zeer gevoelig voor invloeden zoals stikstof en recreatie. Insecten en zeldzame vlindersoorten hebben het zwaar te verduren. Met de herinrichting van deze gebieden willen we inheemse soorten weer een veilige en aantrekkelijke leefomgeving bieden.

Wat gaat er gebeuren?

In de eerste fase van het herstelwerk zullen de gebieden er tijdelijk minder fraai uitzien. Het verwijderen van de toplaag geeft zeldzame planten en inheemse soorten weer een kans om te groeien en toe te nemen in aantal. Er zullen op diverse plekken nieuwe rasters geplaatst of oude vervangen worden. Exoten, oftewel bomen die van nature niet in deze gebieden thuishoren, zullen verwijderd worden. Daarnaast zijn sommige bomen aan het einde van hun levenscyclus en kunnen een risico vormen voor bezoekers. Deze zullen zorgvuldig gesnoeid of weggehaald worden.

Verbetering van natuurlijke leefgebieden

Het Langeveld zal een opknapbeurt krijgen waarbij de kwaliteit van het duinbos, de duinheide, de vochtige duinvalleien en grijze duinen aanzienlijk verbeterd wordt. De oevers van de poelen zullen natuurvriendelijk gemaakt worden en de poelen zelf worden schoongemaakt. Het voormalig campingterrein en het oude Dunea-terrein krijgen een nieuwe inrichting, waarbij open duinen, duinvalleien en een geleidelijke overgang naar duinbos gecreëerd worden. Poelen worden gegraven, bosranden aangepast en het maaiveld op sommige plaatsen verlaagd.

Voor deze soorten gaan we o.a. aan de slag

Deze herstelwerkzaamheden maken het gebied zeer aantrekkelijk voor diverse soorten, zoals de rugstreeppad en zandhagedis. Ook zeldzame soorten zoals de gevlekte witsnuitlibel en de duinparelmoervlinder zullen zich hier thuis voelen.

Looptijd en toegankelijkheid

De werkzaamheden starten in het najaar van 2024 en zullen naar verwachting in maart 2025 voltooid zijn. Tijdens deze periode zullen sommige delen van de gebieden minder goed toegankelijk zijn. Stichting het Zuid-Hollands Landschap zal haar uiterste best doen om overlast voor de omgeving te minimaliseren. Hoewel de aanrijroutes onveranderd blijven, kan er enige (geluids-)overlast en een toename van werkverkeer zijn.

Met dit natuurherstelproject willen we bijdragen aan de biodiversiteit en het Langeveld in ere herstellen, waardoor het een aantrekkelijke leefomgeving is voor zeldzame en inheemse soorten.

Maarten Laming Boswachter
Zuid-Hollands Landschap

Met de herstelwerkzaamheden van het Langeveld hopen we dat we zeldzame soorten als de gevlekte witsnuitlibel en de duinparelmoervlinder hier op termijn weer volop tegen gaan komen.

Maarten Laming Boswachter
Zuid-Hollands Landschap

Op de hoogte blijven?

Deze pagina werken we regelmatig bij met het laatste nieuws. Volg ons op social media om geen enkele update te missen.

Klik hier
 • Kraak de zomerquiz

  Het broedseizoen is voorbij. Waar vliegen onze grutto's heen om te overwinteren? Saoedi-Arabië, Suriname of Senegal? Speel de hele quiz en maak kans op twee vrijkaartjes voor een van onze excursies!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn wij

  We weten niet wat de toekomst brengt, maar we hebben de natuur nodig. Om te ademen, te spelen of tot rust te komen. De natuur is het fundament van ons bestaan en van vele planten…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerwandelingen

  Speciaal voor de zomer hebben we vijf prachtige wandelingen uitgestippeld. Struin door de duinen, geniet van bloemrijke graslanden of kies juist voor een verkwikkende boswandeling.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder