Aanvalsplan grutto moet weidevogels behouden

Foto: Ghita Pluijmaekers Foto: Ghita Pluijmaekers
  • Nieuws
  • Aanvalsplan grutto moet weidevogels behouden
dinsdag 17 november 2020

Nederland koerst af op lege weilanden zonder weidevogels. Om de weidevogels te beschermen en te voldoen aan de internationale verplichtingen, zijn harde maatregelen en extra middelen hard nodig. Daar zijn stevige maatregelen en extra middelen voor nodig. Dat staat beschreven in het Aanvalsplan grutto dat afgelopen woensdag werd aangeboden aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aanval is laatste verdediging om grutto te redden

Met het bestaande natuur- en landbouwbeleid redden we de grutto en andere weidevogels niet. Er is een frontale aanval op verschillende fronten nodig om de grutto te redden: in de grutto-kansgebieden moeten beheer en inrichting optimaal worden afgestemd op het behoud van de weidevogels. 

Grutto (foto: Jelle de Jong)
Foto: Jelle de Jong

Natuurrijk boerenland

Weidevogels zijn afhankelijk van natuurrijk boerenland: het moet boeren mogelijk worden gemaakt om het bedrijf geheel op weidevogels af te stemmen, op een manier die economisch rendabel is. Het Aanvalsplan Grutto geeft concreet aan hoe boeren tot een beter verdienmodel kunnen komen met optimaal weidevogelbeheer. 

Gezamenlijke aanpak

Voor de overheid betekent uitvoering van het plan een jaarlijkse investering van 40 miljoen euro en een eenmalige investering van 35 miljoen verspreid over meerdere jaren. Het plan richt zich op 30 grote weidevogelgebieden van elk zo’n duizend hectare. Samen met boeren en natuurorganisaties selecteren de weidevogelprovincies de beste gebieden. In het aanvalsplan is voor elk gebied een aanpak nodig waarin deskundigen, boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers samen optrekken. 

Noodzakelijke maatregelen

Om succesvol te zijn in deze gebieden is een hoog waterpeil nodig, moet de veedichtheid omlaag en is aangepast agrarisch beheer nodig waarbij laat in het seizoen wordt gemaaid, ruige mest gebruikt wordt in plaats van drijfmest en de weilanden kruidenrijk zijn. Per gebied moet bekeken worden hoe de predatiedruk, het aantal eieren en jonge vogels die door roofdieren worden opgegeten, teruggebracht kan worden. 

Het Aanvalsplan Grutto is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland. Het is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld. 

Samenvatting Aanvalsplan Grutto