Berkenwoudse Driehoek Ouderkerk aan de IJssel

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers

Het terrein de Berkenwoudse Boezem (36 ha.) ligt tussen Ouderkerk aan de IJssel en Berkenwoude. Dit natuurgebied bestaat uit water, rietland en nat schraalgrasland verdeeld over een lage en hoge boezem. Dotterbloem ratelaar en schildereprijs doen het goed op dit drassige hooiland. Dit gebied is te overzien vanaf het fietspad tussen Ouderkerk en Berkenwoude.

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers

Praktische info

Locatie

Graafkade 1, 2825 NH, Berkenwoude

Praktische info

Locatie

Graafkade 1, 2825 NH, Berkenwoude

Routes in dit gebied

Wandelen 47 km
Haastrecht (parkeerplaats achter TOP)
1 beoordeling

Activiteiten in dit gebied