Slikken van Voorne Bij Oostvoorne

Foto: Jan Alewijn Dijkhuizen Foto: Jan Alewijn Dijkhuizen

De Slikken van Voorne (474 ha.) liggen ten westen van Oostvoorne en maken deel uit van de Voordelta, een belangrijk zeereservaat voor de kust van Zuid Holland en Zeeland. Het gebied heeft een bewogen geschiedenis. In de monding van de Maas, waar eb en vloed vrij spel hadden, hebben zich geulen, zandplaten en duinen gevormd.

In de vorige eeuw zijn er voor de kust van Voorne grootschalige projecten uitgevoerd; de Maas werd afgedamd en de Maasvlakte werd opgespoten. De duinen werden opgehoogd en vastgelegd. Zo verdween de natuurlijk dynamiek voor een groot deel uit dit gebied. Maar de natuur had een verrassing in petto. Aan de zuidkant van de Maasvlakte ontstond een nieuw dynamisch kustlandschap, waar nieuwe geulen en zandplaten ontstonden door getijdenwerking. Dit proces is nog altijd in gang.

Dankzij de natuurlijke ontwikkeling van dit gebied hebben zich er veel plantensoorten gevestigd zoals zeeaster, melkkruid, kweldergras, schorrekruid en zilte schijnspurrie. In de wadachtige bodem leven veel kleine diertjes die een belangrijke voedselbron voor scholekster, bonte strandloper, wulp en tureluur vormen.

Praktische info

Parkeren

Je kunt parkeren aan het einde van de Strandweg in Oostvoorne.

Honden welkom

Op een deel van het strand mogen honden los lopen. Op de website van de gemeente is te zien waar honden wel en niet los mogen. 

Horeca in de buurt

Restaurant Aan Zee, Strandweg 1 in Oostvoorne. 

Uitzichtpunt

Bovenop restaurant Aan Zee is een mooie uitkijktoren.

Het hele jaar welkom
Bijzonderheden

In het najaar is er 4-6 weken een schaapskudde actief om ons te helpen met het beheer.

Publieks­lievelingen

Grote groepen kust- en waadvogels, overwinterende velduilen, jagende slechtvalk en havik, broedende blauwborsten, nachtegalen, roodborsttapuit en goudvinken.

Locatie

Routes in dit gebied

Fietsroute 48 / 23 km
Rockanje
0 beoordelingen
Wandelroute 5,8 km
Rockanje
2 beoordelingen
Wandelroute 15,5 km
Oostvoorne
2 beoordelingen

Activiteiten in dit gebied