Jungleroute Wandelen 2,5 km

Langs de oever van de Oude Maas ligt een vergeten stukje griend. Nadat de griendwerkers verdwenen waren, kon de natuur tientallen jaren lang haar gang gaan. Zo ontstond een wilgenjungle, waar het rivierwater twee keer per etmaal binnenstroomt.

Routebeschrijving

1. Laning

Na de toegangsbrug wandelt u over een pad met aan weerszijden knotwilgen, in griendjargon een laning genoemd. Vanaf begin 19e eeuw zag heel Klein Profijt er zo strak uit. De wilgen stonden in lange rijen, met daartussen greppels en kaden om het rivierwater te reguleren. Eens in de drie tot vier jaar werden de bomen door griendwerkers geknot en het hakhout verkocht. Na de Tweede Wereldoorlog waren de grienden niet meer rendabel en vanaf midden jaren zestig heeft de natuur het voor het zeggen. Alleen de bomen direct langs het pad worden nu nog geknot door het Zuid-Hollands Landschap. De oudste knotwilgen zitten door rotting vol scheuren en gaten. Op de bomen groeit mos en eikvaren en in de holtes nestelen matkop, wilde eend en zelfs een enkele bosuil. 

Ga voor de volgende brug rechtsaf. Volg aan het einde van het pad de bocht naar links. 

2. Spindotter

Links van het pad ligt een vletsloot. De naam komt van de vlet, een platbodem waarmee griendwerkers het hakhout afvoerden. Met vloed stroomt het zoete rivierwater via deze sloten de wilgenjungle binnen. Als met eb het water weer zakt, blijft een laagje grijs slib achter op de bomen en de planten. De spindotter, die in het vroege voorjaar de oevers geel kleurt, is daar helemaal op ingesteld. Deze zeldzame plant is niet afhankelijk van bestuiving maar plant zich voort door extra wortels te vormen op de stengels. Als de plant na de zomer afsterft, drijven deze ‘stekjes’ met de stroming mee naar een nieuwe vestigingsplek.

Ga op de splitsing rechtsaf. 

3. Lianen

Klein Profijt oogt met zijn doorgeschoten bomen en woekerende struiken als een tropische jungle. Het gebied heeft zelfs zijn eigen lianen. Bitterzoet, haagwinde en hop slingeren zich uitbundig om de bomen en struiken. Vlak langs het pad zijn de bladeren van de hop goed te herkennen: groot als een hand, maar dan met drie vingers. In het najaar hangen er hopbellen tussen de bladeren. Ze bevatten bitterstoffen waarmee van oudsher bier wordt gekruid. 

Ga aan het einde van het pad linksaf de brug over.

4. Zomerklokje

Rechts van de brug, een beetje verstopt achter de sloot en de bomen, ligt een groot rietveld. In het voorste deel wordt het riet elke winter gemaaid. Hier bloeien van april tot half mei enkele tienduizenden exemplaren van het zomerklokje. Het is een zeldzame plant die lijkt op het sneeuwklokje, maar dan in een groter formaat: de stengels kunnen tot 60 cm hoog worden. Verderop wordt het riet minder vaak gemaaid. Dat is belangrijk voor rietvogels als kleine karekiet, rietgors en rietzanger, die in oud riet hun nest maken.

5. Zalm in de rivier

Ooit zat de Oude Maas vol zalm, maar begin vorige eeuw waren de hoogtijdagen voorbij. Een zalmvisser die hier een net tussen beide oevers spande, ving zo weinig zalm dat hij slechts een ‘klein profijt’ verdiende. Dat verklaart de naam van dit gebied. Het goede nieuws is dat er tegenwoordig weer sporadisch zalmen worden gesignaleerd in de Maas, de Rijn en de Waal. De zalm is een trekvis die wordt geboren aan de bovenloop van een rivier, dan naar zee trekt en vervolgens dezelfde rivier weer op zwemt om te kunnen paaien. Door allerlei maatregelen krijgen uitgezette jonge zalmpjes nu weer de kans om de route helemaal af te leggen.

Ga na de brug rechtsaf

6. Waterjuffer

De sloot onder de brug zit vol waterplanten en stroomt nauwelijks. Dat zijn ideale omstandigheden voor de waterjuffer, die zijn jeugd als larve doorbrengt in het water. De waterjuffer is een slankere verwant van de echte libel. Kenmerkend is dat hij bij het rusten zijn vleugels op zijn rug samenvouwt, terwijl een echte libel zijn vleugels altijd gespreid houdt. Let ook op de enorme bladeren van het groot hoefblad langs de oevers. In de zomer, als de bloemen zijn uitgebloeid, kunnen de bladeren tot 50 cm groot worden.

7. Nieuwe natuur

Tussen het pad en de rivier lag tot 2005 een slibdepot. Na het afvoeren van het vervuilde rivierslib en het graven van geulen is nieuwe natuur ontstaan. Vanaf het bankje aan het einde van het pad kunt u het gebied goed overzien. In het slik zoeken lepelaars en steltlopers als kluut, scholekster en tureluur naar voedsel. Op de hogere delen groeit onder mee driekantige bies, een zeldzame grassoort met een driekantige stengel die vooral in zoetwatergetijdengebied voorkomt. Al even bijzonder is het goudknopje, een pionierplant die vanaf juli tot in oktober met goudgele bloemetjes is getooid.

8. Eendenkooi

Achter het hek gaat een eendenkooi schuil. Hier werden eeuwenlang eenden gevangen. In de kooiplas woonden half-tamme eenden, die regelmatig door de kooiker werden gevoerd. Wilde soortgenoten werden door de kooiker met voer de vangpijpen in gelokt en vervolgens gevangen. De kooi wordt vanwege de cultuurhistorische waarde door het Zuid-Hollands Landschap in stand gehouden en is tijdens excursies te bezoeken.

Praktische info

Parkeren

Vanaf de parkeerplaats aan de Schenkeldijk.

Aangelijnd

Honden zijn aangelijnd toegestaan.

Horeca in de buurt

Brasserie Rhoonse Polder, Veerweg 2a, 3161 EX Rhoon, tel.(010) 501 79 28 www.rhoonsepolder.nl (dag. geopend).

Abel. Grand café restaurant, Albrandswaardsedijk 196, 3172XB Rhoon. tel. (010) 501 15 00 www.abel-restaurant.nl (dag. geopend).

2,5 km

De route is 2,5 km en start bij het informatiebord bij de ingang van Klein Profijt.

Laarzen

Bij springtij en na regen kan het pad modderig zijn.

Bijzonderheden

Kijk te voren op internet naar de getijdentabel. Om te bepalen hoe hoog het water in de Oud Maas bij Klein Profijt staat kiest u locatie Goidschalxoord.

Locatie

Schenkeldijk, Rhoon

Ook interessant

Wandelroute 10 - 16 km
Oostvoorne
Toevoegen aan favorieten Verwijder uit favorieten
Wandelroute 1,5 km
Noordwijkerhout
Toevoegen aan favorieten Verwijder uit favorieten
Wandelroute 4 km
Leiden
Toevoegen aan favorieten Verwijder uit favorieten