Voorbeelden uit de praktijk

Klimaatverandering, stikstofdepositie en ziekten zoals essentaksterfte bedreigen de natuur. Hieronder beschrijven we een aantal van die problemen en wat het Zuid-Hollands Landschap doet om die ontwikkelingen te beteugelen. Aanpassingen in ons beheer zijn noodzakelijk om de natuur in stand te houden. Dat brengt meer werk met zich mee en vraagt telkens om nieuwe investeringen.

Vorige pagina

1. Aangepast waterbeheer

Door klimaatverandering valt er in het voorjaar minder neerslag, waardoor onze veenpercelen dreigen te verdrogen. Daarom hebben we in Polder Berkenwoude een duiker geplaatst om het water op peil te houden. Dit is een buis die sloten met elkaar verbindt. Het water leiden we eerst door een rietkraag, zodat de planten de juiste voeding krijgen.

In Polder de Nesse hebben we last van enorme plensbuien die steeds vaker voorkomen. Als regenwater te lang blijft staan, dan verzuurt het gebied. Planten als echte koekoeksbloem en ratelaar hebben het bijvoorbeeld moeilijk. En dat zijn nu juist de soorten die insecten aantrekken waar jonge weidevogels afhankelijk van zijn.

Daarom willen we met steun van onze donateurs een kantelstuw plaatsen, zodat het regenwater met grote snelheid afgevoerd kan worden. Met molens, dammen en stuwen kunnen we per gebied het waterpeil beheren.

2. Open landschap behouden

Wie regelmatig de Van Dixhoorndriehoek bezoekt, ziet het voor zijn neus gebeuren: het gebied raakt overwoekerd met duindoorns. Niet vreemd, als je weet dat dichtbij veel industrie is. Door alle stikstof die neerslaat groeien duindoorns als kool. Dit gaat ten kosten van kwetsbare soorten.

Daarom grijpen we in en hebben we veel duindoorns verwijderd. Zandhagedissen maken dankbaar gebruik van die nieuwe openheid. En in de natte duinvalleien groeien zeldzame planten als parnassia, slanke gentiaan en orchideeën, zoals de vleeskleurige orchis.

Daarnaast hebben we de poelen uitgediept. Door de droge zomers vielen veel poelen droog en dat terwijl dieren als de rugstreeppad en verschillende soorten libellen ervan afhankelijk zijn.

3. Bossen en lanen beheren

Door essentaksterfte stonden de oude bomen rond Fort Noorddijk er heel slecht bij. Het is een agressieve schimmelziekte waarvan bomen niet herstellen. Vroeg of laat gaan ze er aan onder door. Maar bomen hóren bij zo’n prachtig monument. Daarom hebben we de oude essen vervangen door nieuwe, gezonde bomen.

Zo’n ingreep kost veel geld. Niet alleen de aanschaf van de nieuwe bomen, maar ook het verwijderen van de zieke exemplaren, de voorbereiding en het onderhoud daarna moeten betaald worden.

Als we hier klaar zijn, dan willen we Fort Penserdijk, ons andere fort op Voorne-Putten, zo’n zelfde groene boost geven. En ook voor voor Landgoed Mildenburg heeft het Zuid-Hollands Landschap plannen.

Help jij mee?

De natuur in Zuid-Holland staat enorm onder druk. Perioden van extreme droogte, te veel aan stikstof en ziekten als essentaksterfte hebben een grote impact. Om onze provincie groen en gezond te houden moeten we alle zeilen bijzetten!

Doneer nu
Zuid-Hollands Landschap

Sneeuwklokjes

Anita Melenboer

Sneeuwklokjes
Zuid-Hollands Landschap

Sneeuwklokjes

Anita Melenboer

Sneeuwklokjes
 • Teken voor een sterke Europese Natuurherstelwet!

  De natuur in Europa en zeker in Nederland staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de Europese Commissie is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden…

  Lees verder

  Lees verder
 • Heikikkers voelen zich weer thuis in de Krimpenerwaard

  De kans dat je in de Krimpenerwaard een heikikker tegenkomt, is een stuk groter geworden. In 2009 hebben we acht poelen gegraven in Polder Bilwijk. Deze worden nu volop gebruikt voor het afzetten van eitjes…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zuid-Hollands Landschap benoemt nieuwe directeur-bestuurder

  Stichting Het Zuid-Hollands Landschap stelt ervaren manager en bestuurder Jos Bisschops aan als nieuwe directeur-bestuurder. Bisschops volgt Michiel Houtzagers op die na 15 jaar de organisatie verlaat voor een rol bij de provincie Utrecht.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder