Voorbeelden uit de praktijk

Klimaatverandering, stikstofdepositie en ziekten zoals essentaksterfte bedreigen de natuur. Hieronder beschrijven we een aantal van die problemen en wat het Zuid-Hollands Landschap doet om die ontwikkelingen te beteugelen. Aanpassingen in ons beheer zijn noodzakelijk om de natuur in stand te houden. Dat brengt meer werk met zich mee en vraagt telkens om nieuwe investeringen.

Vorige pagina

1. Aangepast waterbeheer

Door klimaatverandering valt er in het voorjaar minder neerslag, waardoor onze veenpercelen dreigen te verdrogen. Daarom hebben we in Polder Berkenwoude een duiker geplaatst om het water op peil te houden. Dit is een buis die sloten met elkaar verbindt. Het water leiden we eerst door een rietkraag, zodat de planten de juiste voeding krijgen.

In Polder de Nesse hebben we last van enorme plensbuien die steeds vaker voorkomen. Als regenwater te lang blijft staan, dan verzuurt het gebied. Planten als echte koekoeksbloem en ratelaar hebben het bijvoorbeeld moeilijk. En dat zijn nu juist de soorten die insecten aantrekken waar jonge weidevogels afhankelijk van zijn.

Daarom willen we met steun van onze donateurs een kantelstuw plaatsen, zodat het regenwater met grote snelheid afgevoerd kan worden. Met molens, dammen en stuwen kunnen we per gebied het waterpeil beheren.

2. Open landschap behouden

Wie regelmatig de Van Dixhoorndriehoek bezoekt, ziet het voor zijn neus gebeuren: het gebied raakt overwoekerd met duindoorns. Niet vreemd, als je weet dat dichtbij veel industrie is. Door alle stikstof die neerslaat groeien duindoorns als kool. Dit gaat ten kosten van kwetsbare soorten.

Daarom grijpen we in en hebben we veel duindoorns verwijderd. Zandhagedissen maken dankbaar gebruik van die nieuwe openheid. En in de natte duinvalleien groeien zeldzame planten als parnassia, slanke gentiaan en orchideeën, zoals de vleeskleurige orchis.

Daarnaast hebben we de poelen uitgediept. Door de droge zomers vielen veel poelen droog en dat terwijl dieren als de rugstreeppad en verschillende soorten libellen ervan afhankelijk zijn.

3. Bossen en lanen beheren

Door essentaksterfte stonden de oude bomen rond Fort Noorddijk er heel slecht bij. Het is een agressieve schimmelziekte waarvan bomen niet herstellen. Vroeg of laat gaan ze er aan onder door. Maar bomen hóren bij zo’n prachtig monument. Daarom hebben we de oude essen vervangen door nieuwe, gezonde bomen.

Zo’n ingreep kost veel geld. Niet alleen de aanschaf van de nieuwe bomen, maar ook het verwijderen van de zieke exemplaren, de voorbereiding en het onderhoud daarna moeten betaald worden.

Als we hier klaar zijn, dan willen we Fort Penserdijk, ons andere fort op Voorne-Putten, zo’n zelfde groene boost geven. En ook voor voor Landgoed Mildenburg heeft het Zuid-Hollands Landschap plannen.

Help jij mee?

De natuur in Zuid-Holland staat enorm onder druk. Perioden van extreme droogte, te veel aan stikstof en ziekten als essentaksterfte hebben een grote impact. Om onze provincie groen en gezond te houden moeten we alle zeilen bijzetten!

Doneer nu

De voortdurend veranderende omstandigheden zorgen ervoor dat het toch al kostbare natuurbeheer nog duurder wordt. Mocht je ons daarom willen steunen bij al deze uitdagingen, dan ben ik je daar zeer dankbaar voor.

Michiel Houtzagers Directeur

Michiel Houtzagers Directeur

 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder