Campagne Red de Wilde Bij geslaagd

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft dit voorjaar een succesvolle campagne gevoerd om de wilde bij te redden. Door de overweldigende steun van Beschermers en donateurs kunnen er nu verspreid over de provincie negen wilde bijenplekken aangelegd worden. Dit is een belangrijke stap om de achteruitgang van het aantal wilde bijen en andere insecten een halt toe te roepen.

De laatste decennia is twee derde van alle insecten uit ons land verdwenen, zo heeft onderzoek aangetoond. Maar gelukkig zijn er verschillende acties om deze negatieve trend te doorbreken. Het Zuid-Hollands Landschap schiet de wilde bijen te hulp door negen verschillende wilde bijenplekken te creëren. Een wilde bijenplek is simpel gezegd een plek waar een bij zijn hele leven kan vinden wat hij nodig heeft. Dat begint natuurlijk met bloemen waar de insecten nectar uit kunnen zuigen. Dat moeten natuurlijk wel de juiste soorten zijn.

“Op de nieuwe bijenplek in de Duinen van Oostvoorne zaaien we een zaadmengsel van plantensoorten die van nature in een duingebied voorkomen. Dat zijn dan ook de soorten waar de insecten in dit gebied graag op foerageren”, vertelt Menno van Lopik, regiobeheerder Eilanden van het Zuid-Hollands Landschap. “Op de bijenplekken in de Kasteelgaarde van Rhoon of in de Krimpenerwaard zaaien we heel andere zaden uit. We houden er ook rekening mee dat er zowel 1-jarige en 2-jarige als vaste planten komen. Variatie is belangrijk omdat bijen heel specialistisch zijn. Sommige insecten zijn volledig afhankelijk van één plantensoort.”

Naast voedsel ook beschutting

Naast de juiste plantensoorten, moet een goede bijenplek ook beschutting aan insecten bieden. Daarom is het belangrijk om aan de randen van de bloemenweide struweel aan te planten. Menno: “In de duinen kunnen dit bijvoorbeeld prima vlierstruiken of meidoorns kunnen zijn. Achter het struweel maken we een takkenheg van lokaal hout. Hier kunnen insecten in overwinteren. Solitaire bijen kunnen ook hun eitjes in gaatjes en kieren afzetten. Zo biedt een goede bijenplek zowel voedsel, beschutting als voortplantingsmogelijkheden.”

Winterweide in Oostvoorne

De winterweide in de Duinen van Oostvoorne is één van de negen bijenplekken waar nu al resultaat te zien is. De stukken grond zijn pas dit jaar ingezaaid door boswachter Richard (zie filmpje). Een beetje aan de late kant maar toch is het hier nu al heel goed toeven voor verschillende soorten insecten. Alle foto’s bij dit bericht zijn begin deze maand gemaakt. 

Specifiek beheer

De nieuwe bijenplekken vragen de komende jaren om extra zorg. Het inzaaien gebeurt bij voorkeur in het najaar. De zaden kunnen dan al in het vroege voorjaar uitlopen en tot laat in de zomer in bloei staan. Eind september is een geschikt moment om te maaien. Alle planten hebben hun zaad dan gevormd en verspreid. “We maaien gefaseerd”, vertelt Menno. “Het ene jaar het ene stuk, een volgend jaar een ander stuk. Zo hebben ook meerjarige planten de kans om zich te ontwikkelen en blijft een deel van de insecteneitjes die aan de planten vastgeplakt zitten tot het komende voorjaar behouden.” In veel gevallen voert het Zuid-Hollands Landschap het maaisel af. Hierdoor verschraalt de grond. Veel plantensoorten profiteren van die voedselarme omstandigheden. 

Blijvende bescherming nodig

Van de 358 wilde bijensoorten in Nederland, wordt meer dan de helft met uitsterven bedreigd. Dit geeft aan dat bescherming van de bijen niet alleen nú noodzakelijk is, maar zeker ook in de toekomst. We zullen dan ook jaarlijks in de bijenplekken blijven investeren en indien mogelijk nog meer wilde bijenplekken aanleggen. Met de steun van onze Beschermers en donateurs moet dat lukken!

Michiel Houtzagers Directeur

Insecten zijn van onschatbare waarde voor ons ecosysteem. Geweldig dat onze Beschermers en donateurs ons meehelpen om deze negen plekken te realiseren.

Michiel Houtzagers Directeur

 • Reactie op coalitieakkoord: Noodzakelijke investeringen in leefomgeving blijven uit

  Vandaag presenteerden de formerende partijen hun coalitieakkoord “Hoop, lef en trots”. Natuurmonumenten en LandschappenNL vinden het zeer zorgwekkend dat het kabinet kiest voor welvaart in plaats van welzijn. Pim van der Feltz, directeur Natuurmonumenten: “Noodzakelijke…

  Lees verder

  Lees verder
 • De Diefdijk volop in de schijnwerpers

  Wat een prachtige uitzending heeft Vroege Vogels gemaakt over de Diefdijk! Een gebied dat het Zuid-Hollands Landschap in beheer heeft. Projectleider Maarten Breedveld en boswachter René Garskamp gingen samen met Menno Bentveld op pad door…

  Lees verder

  Lees verder
 • Red de vlinder

  Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Gelukkig kunnen we de vlinder helpen door meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder