Ecologie en economie

Beeld: Sijmen Hindriks | Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Beeld: Sijmen Hindriks | Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
zondag 30 december 2018

Het is nu belangrijker dan ooit om natuur in Zuid-Holland te koesteren en goed te beschermen. Want onze provincie is vol en wordt de komende jaren waarschijnlijk nog voller; dankzij economische groei en verder stijgende welvaart komen er steeds meer wegen en woningen. Michiel Houtzagers, directeur van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap blikt terug en kijkt vooruit.

Beeld: Sijmen Hindriks | Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Beeld: Sijmen Hindriks | Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Natuurbescherming in Zuid-Holland is belangrijker dan ooit. Samen kunnen we meer dan alleen. Uw steun is ook het komende jaar hard nodig
Michiel

Dubbelslag

In het belang van de natuur en een prettig leefklimaat voor álle Zuid-Hollanders pleit ik daarom voor een dubbelslag: investeer in zowel economie als ecologie. De politiek zet dat streven hopelijk concreet om in daden. In de verkiezingsprogramma’s voor de provinciale staten en de waterschappen begin volgend jaar moet dat beschreven staan. Het Groene Kieskompas helpt u straks uw positie in het politieke landschap te bepalen.

Trots

De afgelopen jaren is er weinig geïnvesteerd in nieuwe natuur, maar zijn oude plannen wel gerealiseerd. Zo is het ons gelukt – mede dankzij uw steun – de Crezéepolder bij Ridderkerk in beheer te krijgen. Met Europese gelden hebben we bijzondere gebieden opgekapt, zoals de Van Dixhoorndriehoek bij Hoek van Holland. Dankzij steun van de Nationale Postcode Loterij en onze Groene Partners hebben we ook veel andere projecten kunnen realiseren. Er is heel wat gebeurd waar we trots op mogen zijn!

Vertrek of nieuw begin?

De gemeente Vijfheerenlanden gaat naar de provincie Utrecht en daarmee verdwijnt een van de beste weidevogelgebieden uit Zuid-Holland. Er is geen reden om te wanhopen, want we kunnen erop rekenen dat onze inspanningen voor de gebieden in Vijfheerenlanden door Utrecht worden voortgezet. Het is wél een reden om ons in de resterende Zuid-Hollandse gebieden onverminderd in te spannen om de grutto te redden van de ondergang!

Aankoopfonds

Natuur veiligstellen gaat volgens ons gepaard met aankoop en wijziging van bestemmingsplannen. Agrarische gebieden blijken vaak de druk van woningbouw niet te kunnen weerstaan, waardoor veel open ruimte volgebouwd zal worden. Het Zuid-Hollands Landschap heeft zelf een klein aankoopfonds en probeert daarmee haar natuurgebieden te versterken. Maar om het percentage beschermde natuur in Zuid-Holland echt te verhogen - naar meer dan 6% - is uw steun hard nodig. Zet u samen met ons uw schouders eronder in 2019?

Michiel Houtzagers, directeur van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. 

Natuurbescherming in Zuid-Holland is belangrijker dan ooit. Samen kunnen we meer dan alleen. Uw steun is ook het komende jaar hard nodig
Michiel