Zwarte stern

Het Zuid-Hollands Landschap doet onderzoek naar de trek van de zwarte stern. De vogels broeden onder andere in de Krimpenerwaard en vliegen in de nazomer tot ver in Afrika. Echte wereldreizigers, waarover veel te vertellen is! Het zwarte stern project wordt gefinancierd door het Streekfonds Krimpenerwaard. Het Streekfonds bestaat uit verschillende gebiedspartijen, waaronder ook de Natuurcooperatie, agrarische natuurvereniging weidehof en de Gemeente, die samenwerken aan projecten ter versterking van de natuur en het landschap in de Krimpenerwaard.
Zwarte sternen zijn verwant aan meeuwen. In de zomer zijn ze prachtig zwart van onderen en antraciet grijs van boven. Maak kennis met de zwarte stern.
Zwarte sternen zijn kleine sierlijke vogeltjes, maar weet u ook hoe ze leven en zich voortplanten? Er schuilt een fascinerende wereld achter deze soort en hun lange trektochten.
In de nazomer vertrekt de zwarte stern naar Afrika om te overwinteren. Maar hoe verloopt de reis? Langs welke route? En waar slapen de sternen? Heel veel vragen waar we graag antwoord op willen krijgen.
In de Krimpenerwaard broeden ongeveer 170 paar zwarte sternen (± 50% van alle broedparen in ZH). Waarom is deze streek zo geschikt en wat doet Zuid-Hollands Landschap daar voor?
Op ons Youtube kanaal heeft de zwarte stern een speciaal plekje. Prachtige filmpjes met veel achtergrond informatie over dit mooie vogeltje. Bekijk ze allemaal!
Wist je dat... er witte zwarte sternen zijn? Zwarte sternen een speciale band hebben met zomertalingen en slobeenden? Bekijk alle leuke weetjes.