Projecten

Een nieuw natuurgebied, de restauratie van een bijzondere molen of het aanleggen van een rolstoelpad. Een paar voorbeelden van kleine en grote projecten waar het Zuid-Hollands Landschap aan werkt. Veel van deze projecten worden mogelijk gemaakt door onze Beschermers en sponsoren. Met gepaste trots vertellen we je over dit deel van ons werk.
Door corona beseffen we nog eens extra hoe belangrijk de natuur is. Mensen zoeken steeds vaker het groen op en dat valt onze boswachters ook op. De natuur komt door die drukte in de knel. Samen kunnen we zorgen voor meer natuur in Zuid-Holland.
Sinds de jaren negentig is de populatie weidevogels in Zuid-Holland met zo'n 50% gedaald. Om kuikens een kans te geven te overleven, willen we op verschillende plekken in Zuid-Holland vochtige, kruidenrijke graslanden creëren. Helpt u mee?
Bossen hebben bomen nodig. Anders zijn het straks geen bossen meer. En toch is dat wat we zien gebeuren. Bos in Nederland verdwijnt. En in Zuid-Holland al helemaal: 4% van alle grond is nog maar bos. Helpt u mee om onze bossen te beschermen?
Van de 358 bijensoorten in ons land, wordt meer dan de helft met uitsterven bedreigd. Dat is een regelrechte ramp, want bijen zorgen voor bestuiving. Zonder bijen geen eten! Daarom luiden wij de noodklok voor de wilde bij.
Samen met alle Zuid-Hollanders wil het Zuid-Hollands Landschap het voor elkaar krijgen om de 6% beschermde natuur in deze provincie, op termijn uit te breiden naar 10%. Wat een verademing zou dat zijn.
Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse duinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Maak kennis met Nationaal Park Hollandse Duinen.
Het Zuid-Hollands Landschap doet onderzoek naar de trek van de zwarte stern. De vogels broeden onder andere in de Krimpenerwaard en vliegen in de nazomer tot ver in Afrika. Echte wereldreizigers, waarover veel te vertellen is!
Het Zuid-Hollands Landschap brengt de romantiek terug op buitenplaats Nieuw Leeuwenhorst! De twee belangrijkste karakteristieken van het landgoed, de Spiegelvijver en de Koepelberg worden weer herkenbaar en beleefbaar als bijzondere elementen op de buitenplaats.
Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar veiligheid in de natuur, daar hoort ook bij dat je veilig kunt wandelen in onze bossen. Op Landgoed Ockenburgh is gebleken dat een flink aantal bomen gesnoeid of gekapt moeten worden. Hier gaan we de komende 3 jaar mee aan de slag.