Projecten

Een nieuw natuurgebied, de restauratie van een bijzondere molen of het aanleggen van een rolstoelpad. Een paar voorbeelden van kleine en grote projecten waar het Zuid-Hollands Landschap aan werkt. Veel van deze projecten worden mogelijk gemaakt door onze Beschermers en sponsoren. Met gepaste trots vertellen we je over dit deel van ons werk.
Samen met alle Zuid-Hollanders wil het Zuid-Hollands Landschap het voor elkaar krijgen om de 6% beschermde natuur in deze provincie, op termijn uit te breiden naar 10%. Wat een verademing zou dat zijn.
Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse duinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Maak kennis met Nationaal Park Hollandse Duinen.
In de Nieuwe Maas bij Krimpen aan de Lek vind je een bijzonder eiland, genaamd De Zaag, vol met spannende getijdennatuur. Het gebied heeft onlangs een complete metamorfose ondergaan. Het is opnieuw ingericht en er is een getijdengeul (eb/vloed) aangelegd.
Het Zuid-Hollands Landschap doet onderzoek naar de trek van de zwarte stern. De vogels broeden onder andere in de Krimpenerwaard en vliegen in de nazomer tot ver in Afrika. Echte wereldreizigers, waarover veel te vertellen is!
We restaureren onze molen in natuurgebied de Hooge Boezem bij Haastrecht! Na de restauratie kan de molen weer als vanouds water opmalen uit de Vlist en in de boezem pompen.
Ook met rolstoel volop genieten van de natuur? We werken eraan bij Bezoekerscentrum Tenellaplas.
Een strand, speciaal voor de kolonievogels. We bieden ze een veilige, open broedplek.
Natuur, waterbeheer, het tegengaan van bodemdaling, de landbouwstructuur, toerisme en recreatie en ondernemerschap. Dat zijn de doelen waar we samen met andere organisaties aan werken in de Krimpenerwaard.
Het Zuid-Hollands Landschap brengt de romantiek terug op buitenplaats Nieuw Leeuwenhorst! De twee belangrijkste karakteristieken van het landgoed, de Spiegelvijver en de Koepelberg worden weer herkenbaar en beleefbaar als bijzondere elementen op de buitenplaats.
Mede op verzoek van het Zuid-Hollands Landschap is er in de Krimpenerwaard een Streekfonds opgericht. Een Streekfonds kan helpen om meer financiële middelen beschikbaar te krijgen voor de natuur.