Vanuit de lucht

We zien ze steeds vaker op tv, in magazines en online: schitterende luchtfoto’s en -video’s. Drones zijn tegenwoordig betaalbaar en geven ons de gelegenheid om onze omgeving op een unieke manier in beeld te brengen. Ook het Zuid-Hollands Landschap heeft in het verleden overzichtsfoto’s laten maken van een aantal van onze natuurgebieden. Ga met ons mee de lucht in en geniet van een bijzondere blik op onze gebieden!

luchtfoto Sophiapolder

1. Natuureiland Sophiapolder

Midden in getijdenrivier de Noord bij Hendrik-Ido-Ambacht ligt natuureiland Sophiapolder. Lange tijd lagen er op het eiland voornamelijk weilanden en akkers. Ja, zelfs scheepswrakken… Nu kun je er genieten van prachtige zoetwatergetijdennatuur met voedselrijke slikplaten vol vogels. Vrijwillige schippers van het Zuid-Hollands Landschap varen bezoekers met een voetveer gratis over van het vasteland naar het eiland.

Foto: Eurosense BV

luchtfoto Langeveld

2. Langeveld

Natuurgebied Langeveld, in de Noordzijderpolder, is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Met de open ruimtes in de bossen, verschillende paddenpoelen en een lange duinbeek is dit gebied erg in trek bij verschillende diersoorten. Reeën en damherten komen er drinken, de poelen zijn in het voorjaar een belangrijke voortplantingsplek voor kikkers en padden en vlinders als icarusblauwtje, gehakkelde aurelia en de aardbeivlinder komen af op de vele wilde bloemen.

Foto: Eurosense BV

luchtfoto Ockenburgh

3. Landgoed Ockenburgh

Landgoed Ockenburgh is een ruim 350 jaar oud landgoed tussen Loosduinen en Kijkduin in Den Haag. Het is een prachtig, soortenrijk Natura 2000-gebied én onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Je vindt er onverwacht wilde natuur, zo aan het randje van Den Haag. Rosse vleermuizen vinden een plekje achter de loszittende schors van oude, dode beuken en er leven vogels als groene spechten, boomkruipers, holenduiven en boomklevers.

Foto: Eurosense BV

luchtfoto Krimpenerwaard

4. De Krimpenerwaard

In de Krimpenerwaard vind je het echte oud-Hollandsche boerenland: open polderland, rietpercelen, houtkades en eendenkooien. Het gebied krijgt kleur door de prachtige Spaanse ruiters, rietorchissen, echte koekoeksbloemen en grote ratelaars. De natte schraallanden en vochtige hooilanden van de Berkenwoudse Driehoek, en de open grasladen van polder De Nesse, zijn perfect voor weidevogels.

Foto: Eurosense BV

luchtfoto Crezéepolder

5. De Crezéepolder

Dit zeldzame stuk zoetwatergetijdennatuur tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht was vroeger akkerland. In 2016 mocht de natuur het gebied overnemen en sindsdien bepaalt het water van getijdenrivier de Noord het ritme van de Crezéepolder: met eb komen de slikken droog te liggen. Omdat ze vol voedsel zitten, komen er allerlei vogelsoorten op af. Je kunt er genieten van lepelaars, grutto’s, tureluurs en wintertalingen. Met een beestje geluk spot je er ook de bever!

Foto: Eurosense BV

luchtfoto Vinetaduin

6. Vinetaduin

Het Vinetaduin is uit de verte te spotten vanwege de enorme schotelantennes. Dit bijzondere gevarieerde duinlandschap met duinstruweel, duingrasland en stuifzandplekken heeft naast natuur ook heel veel historie. Bezaaid met bunkers is het een goede plek om ons oorlogsverleden tot je door te laten dringen. Het Vinetaduin maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen en is toegankelijk met een gids.

Foto: Eurosense BV

luchtfoto Kasteelgaarde Rhoon

7. Kasteelgaarde Rhoon

Verscholen in het groen, op een eilandje, staat het statige Kasteel van Rhoon. Het Zuid-Hollands Landschap beheert hier de kasteelgaarde Rhoon, een klein maar gevarieerd landgoed vol contrasten. Cultuurhistorie en natuur gaan hier hand in hand: monumentale lanen, oude grienden en stinzenplanten trekken allerlei soorten dieren aan. Grote bonte spechten en groene spechten voelen zich thuis in de grienden, de oude waterplas is nu het domein van ijsvogels en rond de twee poelen planten amfibieën en libellen zich in de lente voort.

Foto: Eurosense BV

luchtfoto Van Dixhoorndriehoek

8. Van Dixhoorndriehoek

De Van Dixhoorndriehoek is een jong duingebied met stuifduinen, vochtige valleien en begroeide passages vol duindoorn. Overwoekering door duindoorns ligt op de loer, dus om een afwisselend en open duinlandschap te behouden met de verschillende soorten die daar van oudsher bij horen, is beheer noodzakelijk. Het is heerlijk wandelen door het stuifzandgebied, waarin grillige planten als zeewolfsmelk en blauwe zeedistels zó uit het droge zand omhoog lijken te schieten.

Foto: Marcel de Hoog

luchtfoto Staelduinse Bos

9. Staelduinse Bos

Veel van het oerduin en negentiende-eeuwse landgoed is nog steeds te zien in het loofbos. Je kan heerlijk wandelen in het Staelduinse Bos. Je komt langs idyllische koestallen, een heemtuin en allerlei bijzonder natuurschoon. Ooit woonden hier Germanen aan de rand van een immens moeras. Eeuwen later vertrokken hiervandaan monniken om het land te ontginnen. Daarna werd dit bos een landgoed en het privédomein van adel en havenbaronnen. Het bos maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Foto: Eurosense BV

luchtfoto Luistenbuul

10. Luistenbuul

Natuurreservaat Luistenbuul, in de Achthovense Uiterwaarden, is relatief klein. De natuurwaarde is dat zeker niet! Het stroomdalgrasland wat zich daar bevindt, komt nog maar weinig voor in ons land. In de droge, schrale bodem groeien bijzondere plantensoorten als grote tijm, veldsalie en kleine pimpernel. De konijnen die er rondlopen, leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van de bijzondere natuur en Luistenbuul fungeert als zaadbank voor de omliggende akkers. In het gebied broeden vogels als de grasmus, heggenmus, koekoek, snor en kleine karekiet. Ook de fazant voelt zich er thuis.

Foto: Eurosense BV

 • Kraak de zomerquiz

  Het broedseizoen is voorbij. Waar vliegen onze grutto's heen om te overwinteren? Saoedi-Arabië, Suriname of Senegal? Speel de hele quiz en maak kans op twee vrijkaartjes voor een van onze excursies!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn wij

  We weten niet wat de toekomst brengt, maar we hebben de natuur nodig. Om te ademen, te spelen of tot rust te komen. De natuur is het fundament van ons bestaan en van vele planten…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerwandelingen

  Speciaal voor de zomer hebben we vijf prachtige wandelingen uitgestippeld. Struin door de duinen, geniet van bloemrijke graslanden of kies juist voor een verkwikkende boswandeling.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder