Koning der weidevogels

De grutto’s zijn terug in ons land. Na een zware reis uit het zuiden kunnen de vogels nu op krachten komen in onze gebieden. Wij zorgen ervoor dat de grutto's in een gespreid bedje terecht komen; met voldoende voedsel, rust en beschutte plekken om te kunnen broeden. Zo helpen we deze bedreigde weidevogels in stand te houden, zodat we hier nog lang van kunnen genieten. Hieronder vind je de beste gebieden om de grutto zelf te spotten bij het Zuid-Hollands Landschap. Veel plezier in de natuur!
Polder de Nesse is hét voorbeeld van een goed weidevogelgebied. Maar daar moet wel veel voor gebeuren. Boswachters Ninouk en Sietse vertellen wat het Zuid-Hollands Landschap allemaal doet om deze bedreigde vogels te beschermen.
De Hooge Boezem (ook wel het Dovegat genoemd) is een waterstaatkundig monument en een eldorado voor vogelaars. Je kan er te voet en op de fiets doorheen. Tip: huur een kano of pik een terrasje in het dorpje de Vlist.
De hotspots hebben we op Google Maps gezet, zodat je kunt zien welke plek voor jou het best te bereiken is. Ieder gebied kun je ook aanklikken voor meer informatie. Vergeet niet om een verrekijker mee te nemen als je op pad gaat!
Tegen de nieuwbouw van Leiden en Oegstgeest liggen de Polders Poelgeest. De Klaas-Hennepoelpolder en de Veerpolder zijn een magneet voor bijzondere vogels, zoals grutto’s en lepelaars. De kieviten stunten om je heen om de aandacht van hun nesten af te leiden.
De Voorofsche polder (31 ha.) is een onverstoord veenweiderestant tussen Waddinxveen en Boskoop. Het relatief kleine gebied is opmerkelijk rijk aan weidevogels, wat gezien de stedelijke elementen in de nabije omgeving opmerkelijk genoemd mag worden.
Dit terrein bij Gouderak is met zijn smalle kavels kenmerkend voor het Veenweidegebied. Het grasland in deze delen kent een mozaiekbeheer, wat ideaal is voor weidevogels.
Het terrein Polder den Hoek ligt tussen Bergambacht en Lekkerkerk. De lange kavels, omringd door slootjes, bieden de vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben.
Het terrein Slikken van Voorne (474 ha.) ligt ten westen van Oostvoorne. In de wadachtige bodem leven veel kleine diertjes die een belangrijke voedselbron voor scholekster, bonte strandloper, wulp, tureluur en rosse grutto vormen.
Midden in de getijdenrivier De Noord ligt het natuureiland Sophiapolder. Je kan er alleen met een klein voetveer komen voor een wandeling van 2,5 kilometer over vlonders en dijken. Het gebied is een magneet voor vogels, dus bekijk de vaartijden en trek erop uit!
Vlakbij Hillegom kun je genieten van een stukje veenweidegebied met een verrassende rijkdom aan planten en vogels! Er komen wel 93 soorten vogels voor, waaronder de grutto, tureluur, watersnip en gele kwikstaart.